XIX. Konferencia SLS a ČLS

Bratislava – Devín, 2022

Archív usporiadaných limnologických konferencií 

Slovensko

Čechy a Morava

XIX. Bratislava – Devín
 • 20. – 24. júna 2022
 • Limnospol 2022
 • 5 plenárnych prednášok / 48 referátov / 33 posterov
 • zborník abstraktov
XVI. Jasná
 • 25. – 29. júna 2012
 • „Od molekúl po ekosystémy“
 • 79 referátov / 50 posterov
 • zborník príspevkov
XIII. Banská Štiavnica
X. Stará Turá
VII. Nitra
 • 17. – 21. júna 1985
 • „Poznávanie, kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie vodných ekosystémov“
 • 98 príspevkov
 • zoznam príspevkov
IV. Tatranská Lomnica
 • 6. – 9. septembra 1976
 • 72 príspevkov
XVIII. Kořenov
XV. Třeboň
 • 22. – 26. júna 2009
 • 72 referátov / 50 posterov
XII. Kouty nad Desnou
 • 18. – 22. septembra 2000
 • „Limnologie na přelomu tisíciletí“
 • 71 referátov / 29 posterov
 • zborník príspevkov
IX. Znojmo
VI. Blansko
 • 27. – 30. septembra 1982
 • „Vodní ekosystémy. Funkce-vývoj-ochrana“
 • 91 príspevkov
 • zoznam príspevkov
III. Nové Město na Moravě
 • 10. – 14. septembra 1973
 • 67 príspevkov
XVII. Mikulov
 • 29. júna – 3. júla 2015
 • „Voda – věc verějná“
 • 94 referátov / 26 posterov
 • zborník príspevkov
XIV. Nečtiny
XI. Doubí u Třeboně
 • 30. septembra – 3. októbra 1997
 • „Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou“
 • 58 referátov / 24 posterov
 • zoznam príspevkov
VIII. Chlum u Třeboně
 • 3. – 7. októbra 1988
 • „Využití poznatků limnologické vědy v praxi“
 • 86 príspevkov
 • zoznam príspevkov
V. Ústí nad Labem
 • 11. – 13. septembra 1979
 • „Poznávání, řízení a ochrana jakosti vody“
 • 91 príspevkov
 • zoznam príspevkov
II. Zvíkovské Podhradí
 • 28. septembra – 2. októbra 1970
 • 58 príspevkov
I. Bystřička
 • 5. – 8. septembra 1967
 • 54 príspevkov

Máte otázky?

Opýtajte sa nás!

8 + 4 =

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava