Konferencie a semináre

Na tomto mieste sumarizujeme všetky informácie o doteraz uskutočnených aj plánovaných spoločných limnologických konferenciách SLS a ČLS, ako aj o seminároch, ktorých hlavným organizátorom, resp. spoluorganizátorom, je SLS.

Konferencie

Semináre

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava