Limnologické semináre

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV organizuje pravidelné Jarné limnologické semináre, ktorých hlavným poslaním je priniesť aktuálne informácie o trendoch v limnologickom výskume a výsledkoch vlastného bádania členov spoločnosti. Sú skvelou príležitosťou pre študentov a mladých limnológov prezentovať svoje záverečné práce v neformálnom prostredí a zároveň nadviazať kontakty so staršími kolegami.

SLS sa v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou zároveň podieľa na organizovaní Algologických a limnologických seminárov, členovia SLS sa ako lektori zúčastňujú Hydrobiologických kurzov poriadaných VÚVH, a sú tiež prizývaní na rôzne odborné a popularizačné podujatia ako prednášajúci.

Tradičné  Jarné limnologické semináre

N

14. Richňava

 • 27. – 28. apríla 2023
 • Učebno-výcvikové zariadenie, Štiavnické Bane
 • program + abstrakty
N

13. Tajov

N

12. Trenčianske Jastrabie

N

11. Tajov

N

10. Banská Štiavnica

N

9. Tajov

N

8. Jurský Šúr

N

7. Tajov

N

6. Jurský Šúr

 • 25. apríla 2013
 • Biologická stanica PríF UK
N

5. Jurský Šúr

 • 3. mája 2012
 • Biologická stanica PríF UK
N

4. Jurský Šúr

 • 5. mája 2011
 • Biologická stanica PríF UK
N

3. Jurský Šúr

 • 22. apríla 2010
 • Biologická stanica PríF UK
 • pozvánka
N

2. Jurský Šúr

 • 24. apríla 2008
 • Biologická stanica PríF UK
N

1. Jurský Šúr

 • 3. mája 2007
 • Biologická stanica PríF UK
 • pozvánka

Podujatia spoluorganizované SLS od roku 2021

Slovenská limnologická spoločnosť 

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava