Limnológia na Slovensku

Do tejto časti môžete prispieť informáciami o vašom pracovisku, pracovnej skupine, či laboratóriu, o riešených projektoch so vzťahom k limnológii, ako aj o publikovanej limnologickej literatúre!

Pracovné tímy

Projekty

Limnologická literatúra

Napíšte  nám o vašom tíme, projekte, či publikácii!

2 + 11 =

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava