História SLS

Slovenská limnologická spoločnosť vznikla v roku 1994 rozdelením Československej limnologickej spoločnosti (ČSLS) na dve národné spoločnosti. Je pokračovateľkou Slovenskej odbočky ČSLS. Československá limnologická spoločnosť vznikla r. 1966 a nadviazala na činnosť Hydrobiologickej komisie Československej akadémie vied, ktorá mala za úlohu koordinovať a rozvíjať spoluprácu medzi odborníkmi a inštitúciami základného a aplikovaného limnologického výskumu, a tiež organizovať hydrobiologické konferencie.

Medzi Slovenskou limnologickou spoločnosťou a Českou limnologickou spoločnosťou pokračuje spolupráca podľa tradície z čias pred rokom 1994, kedy českých a slovenských limnológov združovala jednotná Československá limnologická spoločnosť. Prejavuje sa najmä organizovaním spoločných limnologických konferencií, ktoré sa usporadúvajú v trojročných intervaloch cyklicky v Čechách, na Morave a na Slovensku.

Prehľad predsedov

ČSLS a SLS

N

Slovenská limnologická spoločnosť

 • 2019-2021: doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
 • 2016-2018: RNDr. Marta Illýová, PhD.
 • 2013-2015: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
 • 2010-2012: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
 • 2007-2009: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
 • 2004-2006: doc. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
 • 2001-2003: RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.
 • 1997-2000: RNDr. Iľja Krno, CSc.
 • 1994-1996: RNDr. Ľubica Miklošovičová, CSc.
N

Československá limnologická spoločnosť

 • 1991-1994: prof. Dr. František Kubíček, CSc.
 • 1988-1991: doc. RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
 • 1985-1988: doc. Dr. František Kubíček, CSc.
 • 1982-1985RNDr. Pavel Blažka, CSc.
 • 1979-1982: doc. RNDr. Jan Lellák, CSc.
 • 1976-1979: prof. Dr. Vladimír Sládeček, DrSc.
 • 1973-1976: doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, CSc.
 • 1969-1973: prof. Záviš Cyrus
 • 1966-1969: Akademik prof. Dr. Silvestr Prát
 • 1965-1966: doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, CSc.

Slovenská limnologická spoločnosť

pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava