Galéria SLS

Momentky zo života Slovenskej limnologickej spoločnosti…

N

Limnospol 2022 - XIX. Konferencia SLS a ČLS

  • 20. – 24. júna 2022
  • Bratislava-Devín, DK Devín

(foto: …)

Odborný program
Exkurzia na Dunaj
Spoločenský program
N

13. Jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS

  • 28. – 29. apríla 2022
  • Chata Junior, TU Zvolen

(foto: T. Lánczos, F. Čiampor, Z. Čiamporová-Zaťovičová)

Slovenská limnologická spoločnosť 

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava