Kontaktujte nás

Slovenská limnologická spoločnosť

pri SAV

Sídlo spoločnosti

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Botanický ústav

Dúbravská cesta 9

845 23 Bratislava

IČO

IČO: 31753001

Číslo účtu

IBAN SK8083300000002101365331  (Fio banka)

(pri úhrade členského poplatku používajte variabilný symbol, ktorý vám bol pridelený pri prijatí do spoločnosti)

Informácie, vedenie spoločnosti

derka@fns.uniba.sk

+421-2-602 96 420

Limnologický spravodajca, matrika, web
Členské poplatky

Napíšte nám!

1 + 12 =

Základné informácie

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23, Bratislava

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava