23. februára 2022 o 13:00 uskutoční online formou cez aplikáciu ZOOM Valné zhromaždenie SLS, súčasťou ktorého bude vyhlásenie výsledkov volieb do Výboru SLS na obdobie rokov 2021-2024.

Voľby do Výboru prebehnú elektronicky prostredníctvom aplikácie aDoodle. Každý člen SLS dostal e-mailom unikátny link, prostredníctvom ktorého môže anonymne zahlasovať za jednotlivých kandidátov, hlasovanie bude ukončené tesne pred Valným zhromaždením.

Tešíme sa na bohatú, aj keď len virtuálnu, účasť.

Výbor SLS

Pozvánka na Valné zhromaždenie + kandidátska listina