Po dvojročnej pandemickej prestávke sa stretávania chtiví limnológovia dočkali svojej obľúbenej akcie – Jarného limnologického seminára, po prvýkrát spojeného aj s Jarným algologickým seminárom. Hoci pôvodne sme chceli vyskúšať novú lokáciu – Dom horskej služby v Štefanovej, vojnový konflikt na Ukrajine a jeho dôsledky nás napokon priviedli opäť do osvedčeného Tajova.

Socializačný deficit posledných dvoch rokov bol patrný z nebývalého záujmu – celkovo bolo zaregistrovaných vyše 40 účastníkov, ku ktorým sa popridávalo viacero rodinných príslušníkov, takže napokon ledva stačili kapacity Chaty Junior v Tajove. Všetci prednášajúci, ktorých bol taktiež nebývalo vysoký počet – celkovo odznelo 20 referátov z najrôznejších oblastí limnológie – mali teda o publikum postarané.

V rámci odborného programu odzneli aj dve plenárne prednášky našich zahraničných kolegov, hoci jeden z nich, Dr. Jiří Křišťan, momentálne háji farby Katedry ekológie PríF UK v Bratislave. Jirka nám porozprával zaujímavosti zo života kráľovnej medzi rybami – hlavátky podunajskej. V druhej prednáške nám exotický hosť z Brazílie, momentálne stážista v CBRB SAV, Thiago T.S. Polizei priblížil výskum vodných chrobákov v potokoch tropických lesov Brazílie.

Nezabudli sme ani na študentskú súťaž, ktorej sa zúčastnilo viacero adeptov. Odborná porota napokon prisúdila víťazstvo medzi študentami bakalárskeho a magisterského stupňa ďalšej zahraničnej účastníčke Martine Jambrović z Univerzity v Osijeku (aktuálne stážuje na UMB v Banskej Bystrici), ktorá vystúpila s referátom „Subfossil Chironomidae as paleoindicators of past environmental changes: a case study of a glacial lake in the Low Tatra Mountains”. Medzi doktorandami najviac zaujala Lucia Žatková z Ústavu vied o Zemi SAV s ďalšou paleolimnologickou témou „Postglaciálny sedimentárny vývoj tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov”. Víťazkám srdečne gratulujeme a veríme, že finančná odmena ich bude motivovať k ďalšej práci. Abstrakty všetkých prednášok vyšli ako Supplement časopisu Limnologický spravodajca v elektronickej podobe.

Po prednáškach nasledovalo tradičné spoločenské posedenie pri zvyškoch guláša, či šošovicovej polievky z obeda a nápojoch rôzneho druhu. Poslední mohykáni hasili oheň v krbe až o štvrtej nadránom, čo je neklamný znak toho, že akcia to bola nadmieru vydarená. Ďakujeme všetkým organizátorom, ktorí sa postarali o bezproblémový priebeh seminára a veríme, že sa o rok opäť stretneme v hojnom počte, možno na nejakom novom mieste.

Program LS2022 Tajov

Zborník abstraktov