Záujemcovia o determináciu lariev a kukiel Simuliidae (Diptera) a ich ekológiu majú možnosť zúčastniť sa hydrobiologického kurzu, ktorý bude prebiehať 7.–9. septembra 2022 v priestoroch VÚVH.

Lektorom bude Mgr. Matúš Kúdela, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Všetky potrebné informácie ohľadom registrácie nájdete v priloženom súbore.

Hydrobiologický kurz 2022