Richňava, 27. – 28. apríl 2023

Každoročné stretnutie limnológov, ku ktorým sa v posledných rokoch pridali aj kolegovia algológovia, sa už tradične konalo koncom apríla, hoci tentokrát netradične na zrekonštruovanej chate Univerzity Komenského, v učebno-výcvikovom zariadení Richňava v Štiavnických Baniach. Z 31 účastníkov sa seminára zúčastnilo 11 študentov prevažne doktorandského štúdia, čo znova potvrdilo, že tento seminár je vynikajúca príležitosť pre všetkých študentov prezentovať výsledky svojej práce v úzkom kruhu nielen svojich školiteľov, ale aj odborníkov z takmer celého Slovenska.

Program bol vyskladaný zo 14 prednášok, z toho 9 študentských. V štyroch prednáškových blokoch si mohli účastníci vypočuť príspevky z rôznorodých tém: využívanie DNA metód pri determinácii a hodnotení ekologického stavu vôd; ekologické havárie, znečistenie, eutrofizácia; ichtyologické prieskumy a paleoekológia; cyanobaktérie, faunistický výskum vážok a distribúcia a diverzita pakomárov. Nezvyčajná, no veľmi zaujímavá bola študentská prednáška (študentky 1. ročníka VŠ!) o preplachu nosa a jeho rizikách spojených s infikovaním dýchacích ciest človeka vodou kontaminovanou voľne žijúcimi meňavkami.

Pozvaní boli dvaja prednášajúci s plenárnymi prednáškami. Patrik Macko z PríF UK Bratislava, výherca študentskej súťaže z poslednej Limnologickej konferencie v Devíne, odprezentoval svoju dizertačnú prácu „Menej je niekedy viac, ale viac nie je nikdy menej“: Podenky (Ephemeroptera) Slovenska a ich skrytá diverzita. Viac o pripravovaných revitalizáciách a opatreniach na zabezpečenie migračnej priechodnosti VD Gabčíkovo v projekte LIFE Living Rivers a iných komplementárnych projektoch prišla porozprávať Katarína Mravcová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave.

Šesť študentov sa zapojilo aj do študentskej súťaže o najlepšiu prezentovanú prácu. Výhru 50 eur si odniesol Adam Janto, PhD študent zo Zvolena, za svoju prednášku Vplyv základných druhov Myriophyllum spicatum, Dreissena polymorpha a eurofizácie na spoločenstvá makrozoo-bentosu.

Na tých, ktorí zvládli nabitý program a zábavný večer, čakala na druhý deň exkurzia po okolí krásnou prírodou Štiavnických vrchov. Prof. Peter Bitušík účastníkov previedol okolo tajchov a priblížil im ich funkciu v minulosti a aktuálne využitie. Nenáročná túra bola zakončená v reštaurácii pri tajchu Vindšachta.

Tešíme sa na budúci rok!

Jarmila Materňáková