Aktuality zo SLS

Na tomto mieste nájdete všetky nové a podstatné novinky a informácie zo života Slovenskej limnologickej spoločnosti a dianí v (nielen) slovenskej limnológii…

4th CESAMIR2024 opäť ožíva!

4th CESAMIR2024 opäť ožíva!

Vážení kolegovia, milí priatelia! Srdečne Vás pozývame na 4th Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), ktoré sa bude konať v Starej Lesnej na Slovensku v dňoch 7. – 12. júla 2024. Organizátorom sympózia je Centrum biológie rastlín a...

prečítajte si viac
Limnospravodaj 1-2/2023

Limnospravodaj 1-2/2023

Nové číslo časopisu Limnologický spravodajca za rok 2023 je (konečne :-)) na svete! Stiahnuť a prečítať si, čo všetko sa udialo, alebo ešte len udeje (nielen) v slovenskej limnológii, si môžete tu: Limnospravodaj 1-2/2023

prečítajte si viac
Limnospol 2022 – post scriptum

Limnospol 2022 – post scriptum

Počas predposledného júnového týždňa (20.–24. 6. 2022) sa v Bratislave-Devíne konalo jedno z najväčších a najočakávanejších tohtoročných hydrobiologických podujatí na Slovensku a v Čechách – XIX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické...

prečítajte si viac
Nové publikácie VÚVH

Nové publikácie VÚVH

V roku 2021 vyšli na Výskumnom ústave vodného hospodárstva, zatiaľ v digitálnej podobe, publikácie sumarizujúce výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových a podzemných vôd Slovenska v rámci projektu „Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa“, ktoré...

prečítajte si viac
Hydrobiologický kurz VÚVH – Simuliidae

Hydrobiologický kurz VÚVH – Simuliidae

Záujemcovia o determináciu lariev a kukiel Simuliidae (Diptera) a ich ekológiu majú možnosť zúčastniť sa hydrobiologického kurzu, ktorý bude prebiehať 7.–9. septembra 2022 v priestoroch VÚVH. Lektorom bude Mgr. Matúš Kúdela, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v...

prečítajte si viac

Slovenská limnologická spoločnosť

Pri Slovenskej akadémii vied

+421-2-602 96 420

+421-2-594 26 125

info@limnospol.sk

CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava