Zaregistrujte sa!

Prihlásiť sa na konferenciu je možné prostredníctvom riadne vyplneného online registračného formulára.

Konečný termín na odoslanie formulára pre skorú registráciu je 30. apríl 2022. Predĺžené do 8. mája 2022!!

Registrácia sa stáva záväznou až po uhradení registračného poplatku organizátorom.

FEATURED

Registračný formulár

Registrácia (#1)

MENO A AFILIÁCIA

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE


Stravovanie

Organizátor zabezpečí obedy v priestoroch konania konferencie, alebo blízkom okolí. Obedy nie sú súčasťou vložného (budú hradené na mieste, v sume do cca 8€/obed).Exkurzia - streda 22/6/2022

Celodenná organizovaná exkurzia na dunajský ostrov Veľký Lél (vrátane stravy) je súčasťou vložného. Spoločenský večer - štvrtok 23/6/2022

Spoločenský večer zahŕňa plavbu výletnou loďou po Dunaji a večeru spojenú so zábavou v Devíne. Je súčasťou vložného.Konferenčné tričko

Konferenčné tričko s logom nie je zahrnuté vo vložnom, platí sa na mieste v hotovosti (cca 8€).Pro-forma faktúra