Abstrakty

Abstrakty k prezentovaným príspevkom budú publikované v Zborníku abstraktov, ktorý obdrží každý riadne zaregistrovaný účastník na začiatku konferencie.

Konečný termín odoslania abstraktov je 15. máj 2022. Abstrakty sa podávajú prostredníctvom online formulára.

FEATURED

Podanie abstraktu

PREZENTUJÚCI AUTORZOZNAM AUTOROV

Uveďte kompletný zoznam autorov príspevku s afiliáciami (podľa vzoru nižšie)ABSTRAKT

Uveďte slovenský/český + anglický názov abstraktu, text nečlenený, bez obrázkov, max. 2300 znakov (aj s medzerami).