Abstrakty

Abstrakty k prezentovaným príspevkom budú publikované v Zborníku abstraktov, ktorý obdrží každý riadne zaregistrovaný účastník na začiatku konferencie.

Konečný termín odoslania abstraktov je 15. máj 2022. Abstrakty sa podávajú prostredníctvom online formulára.

FEATURED

Podanie abstraktu

Abstrakt (#2)

PREZENTUJÚCI AUTORZOZNAM AUTOROV

Uveďte kompletný zoznam autorov príspevku s afiliáciami (podľa vzoru nižšie)ABSTRAKT

Uveďte slovenský/český + anglický názov abstraktu, text nečlenený, bez obrázkov, max. 2300 znakov (aj s medzerami).